มจร และ วัดไทยนอร์เวย์ หารืองานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 21.30 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป หารืองานโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ โดย บ.การบินไทยฯ ร่วมกับวัดไทยนอร์เวย์ และ มจร

611126 รอง กต หารือพระวิมลศาสนวิเทศ งานบวช วัดไทยนอร์เวย์ และ มจร 1 611126 รอง กต หารือพระวิมลศาสนวิเทศ งานบวช วัดไทยนอร์เวย์ และ มจร 2

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต