พระธรรมทูต ถวายกำลังใจหลวงตาชี

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 กราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระมุนีวิเทศ(เจ้าคุณสุขุม) วัดสมเด็จฯ แคลิฟอร์เนีย, พระครูภาวนาวราลังการ (สมศักดิ์ โสรโท) วัดภัททันตะอาสภาราม ชลบุรี และพระมหาสงกรานต์ สิริธโร วัดพระมหาชนก จอร์เจีย มากราบคารวะทำสามีจิกรรมพระเดชพระคุณหลวงตาชี เพื่อถวายกำลังใจหลังอาการอาพาธ ณ วัดไทยดีซี สหรัฐอเมริกา

วิทยาลัยพระธรรมทูตขอร่วมถวายกำลังใจในโอกาสนี้ด้วย

611127 พท ถวายกำลังใจหลวงตาชี 1 611127 พท ถวายกำลังใจหลวงตาชี 2 611127 พท ถวายกำลังใจหลวงตาชี 3

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต