เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ ประชุมร่วมกับ มจร

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.30-20.30 น. ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ เป็นประธานการประชุมคณะล่วงหน้าเตรียมการฝ่ายไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และผู้แทน มจร ร่วมประชุมหารือด้วย

611128 19.30 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ ประชุมคณะล่วงหน้าเตรียมการฝ่ายไทย 3 611128 19.30 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ ประชุมคณะล่วงหน้าเตรียมการฝ่ายไทย 2

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต