รับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 25 ปี 2562

รับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปี 2562

ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เปิดรับสมัครพระภิกษุผู้สนใจเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25/2562

0 ภาพโบร์ชั่วประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพระธรรมทูต 6202011 0 ภาพโบร์ชั่วประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพระธรรมทูต 620201

กำหนดการ

–          รับสมัครตั้งแต่ 6 ธ.ค. 2561 – 12 ก.พ. 2562

§  14 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

§  15 ก.พ. 2562 สอบข้อเขียน

§  16 ก.พ. 2562 สอบสัมภาษณ์

§  22 ก.พ. 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าอบรม

§  4 มี.ค. 2562 รายงานตัว/ ลงทะเบียน

§  4 มี.ค. 2562 พิธีเปิด/ เริ่มอบรม 4 มี.ค. ถึง 31 พ.ค. 2562 (3 เดือน)

.

ดูรายละเอียด/โหลดใบสมัครได้ที่ www.odc.mcu.ac.th

ดาวน์โหลด  หรือ  ใบสมัครพระธรรมทูต กดที่นี่ หรือ สำรองดาวน์โหลด 2 ใบสมัครพระธรรมทูต ที่นี่

.

ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้สมัครพระธรรมทูต กดที่นี่ 

ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสืออนุญาตจากเจ้าอาวาสเพื่อเข้าอบรม กดที่นี่ หรือ สำรอง 2 ตัวอย่างหนังสืออนุญาตจากเจ้าอาวาส กดที่นี่

ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศ กดที่นี่  หรือ สำรองดาวน์โหลด 2 หนังสือจากเจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศ

ดาวน์โหลด ระเบียบพระธรรมทูต กดที่นี่

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยพระธรรมทูต วัดมหาธาตุ ฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

โทร. 026-235-368

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ ห้อง D 300 มจร อยุธยา

โทร. 035-248-000 ต่อ 8428, 8429

โหลดใบสมัครได้ที่ www.odc.mcu.ac.th

ยื่นเอกสารสมัคร ที่กองวิเทศสัมพันธ์ อยุธยา ระหว่างเวลา  09.00 – 16.30 น.

ยื่นเอกสารสมัคร ที่วิทยาลัยพระธรรมทูต กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 09.30 -19.00 น. โทรศัพท์  02-623-5368

รับสมัครทุกวันจันทร์-เสาร์ เว้นวันพระ และวันหยุดราชการ วันยื่นเอกสาร

.ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือนิมนต์จากต่างประเทศ 1 ตัวอย่างหนังสือนิมนต์จากต่างประเทศ 2 ตัวอย่างหนังสือนิมนต์จากต่างประเทศ 3 (ถ้ามี โปรดนำมาแนบประกอบเอกสารการสมัคร)

.

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการอบรม

ร่วมทำบุญได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน เลขที่ 026-1-31577-3

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โปรดระบุ: เจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

ติดต่อที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ โทร. 0 2623 5368

มือถือ 081-371-8812 พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ / 081-374-2438 พระมหาศักดิ์ชาย / 081-721-5241 พระครูวินัยธรสมุทร / 086-092-8199 พระมหาสมาน / 084-108-2635 พระมหายงยุทธ / 089-509-6682 พระมหาไพฑูรย์ / 082-456-5190 พระมหาทองเก็บ

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง D 300  มจร อยุธยา

โทร. 035 248 000 ต่อ 8428, 8429

.ดาวน์โหลด >>ตัวอย่างใบปิดหน้าซองเอกสารผู้สมัคร pdf  >>ตัวอย่างใบปิดหน้าซองเอกสารผู้สมัคร word 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *