มหาวิทยาลัยไทโช ญี่ปุ่น เข้าพบ พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร

วันที่ 18 ธ.ค. 61 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ไทโช ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร ณ ห้องอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมคณะ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกและประสานงานแขกจาก มหาวิทยาลัย ไทโช ประเทศญี่ปุ่น

611218 ม.ไทโช ญี่ปุ่น เข้าพบ พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร 1 611218 ม.ไทโช ญี่ปุ่น เข้าพบ พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร 2 611218 ม.ไทโช ญี่ปุ่น เข้าพบ พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร 3 611218 ม.ไทโช ญี่ปุ่น เข้าพบ พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร 7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต / กองวิเทศสัมพันธ์