เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนา มจร ร่วมสวดมนต์ข้ามปี 62

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม “คณะทำงานรับรองประมุขสงฆ์ พระสงฆ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือศาสนาและผู้บริหารระดับสูงจากต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๖๒” โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โดยกรมการศาสนาได้ดำเนินการอาราธนาประมุขสงฆ์ เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือศาสนา รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงต่างประเทศ จำนวน ๑๒ ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 พร้อมขออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญของแต่ละประเทศ 13 ประเทศ เพื่อมาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี

611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 1 611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 2 611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 3 611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 4 611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 5 611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 6 611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 7 611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 8 611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 9 611219 เตรียมรับประมุขสงฆ์นานาชาติโดยกรมการศาสนาและ มจร 10

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์