เตรียมสังคายนาพระไตรปิฎกฉบับล้านนา รอง กต.มจร หารือครูบาแสงหล้า

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมคณะ เข้าพบขอคำปรึกษาจากพระภัททันตะธัมมสิริ (ครูบาแสงหล้า) โอวาทาจริยะ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมือง ท่าขี้เหล็ก เมียนมาร์ เพื่อเตรียมงานสังคายนาพระไตรปิฎก ฉบับล้านนา อักษรพื้นเมือง

611220-21 รอง กต ขอปรึกษาสังคายนาพระไตรปิฎกจากพระภัททันตะธัมมสิริ (ครูบาแสงหล้า) 2 611220-21 รอง กต ขอปรึกษาสังคายนาพระไตรปิฎกจากพระภัททันตะธัมมสิริ (ครูบาแสงหล้า)  4 611220-21 รอง กต ขอปรึกษาสังคายนาพระไตรปิฎกจากพระภัททันตะธัมมสิริ (ครูบาแสงหล้า) 3

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต /กองวิเทศสัมพันธ์