เตรียมพร้อมรับประมุขสงฆ์ 13 ประเทศสวดมนต์ข้ามปี มจร กรมการศาสนา วธ. ร่วมจัดงาน

วันที่ 27 ธ.ค. 61 เวลา 08.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานรับรองประมุขสงฆ์ฯ จากต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2562 ร่วมกับคณะกรมการศาสนา ณ ห้อง 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญสาธุชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความสุข 2562 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 61 ถึง 2 ม.ค. 62 เชิญชม วันที่ 29 ธ.ค. เวลา 17.00 น. ชมริ้วขบวน จากบริเวณพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ไปยังท้องสนามหลวง และสักการะพระสารีริกธาตุ 13 ประเทศ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

611227 รอง กต ประชุมร่วมกรมการศาสนา เตรียมรับประมุขสงฆ์สวดมนต์ข้ามปี 1 611227 รอง กต ประชุมร่วมกรมการศาสนา เตรียมรับประมุขสงฆ์สวดมนต์ข้ามปี 2 611227 รอง กต ประชุมร่วมกรมการศาสนา เตรียมรับประมุขสงฆ์สวดมนต์ข้ามปี 4 611227 รอง กต ประชุมร่วมกรมการศาสนา เตรียมรับประมุขสงฆ์สวดมนต์ข้ามปี 5 611227 รอง กต ประชุมร่วมกรมการศาสนา เตรียมรับประมุขสงฆ์สวดมนต์ข้ามปี 6 611227 รอง กต ประชุมร่วมกรมการศาสนา เตรียมรับประมุขสงฆ์สวดมนต์ข้ามปี 7 611227 รอง กต ประชุมร่วมกรมการศาสนา เตรียมรับประมุขสงฆ์สวดมนต์ข้ามปี 8 611227 รอง กต ประชุมร่วมกรมการศาสนา เตรียมรับประมุขสงฆ์สวดมนต์ข้ามปี 9 611227 รอง กต ประชุมร่วมกรมการศาสนา เตรียมรับประมุขสงฆ์สวดมนต์ข้ามปี 10

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต / กองวิเทศสัมพันธ์ นายสรวรรษ ปรักกโมดม