มจร ประชุมเตรียมพร้อมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี รับประมุขสงฆ์ 13 ประเทศ

วันที่ 27 ธ.ค. 61 เวลา 13.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานรับรองประมุขสงฆ์ฯ จากต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับผู้รับผิดชอบงานสถานที่และพิธีการงานสวดมนต์ข้ามปีโลกฯ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

27-12-61 ประชุม205_๑๘๑๒๒๗_0006 27-12-61 ประชุม205_๑๘๑๒๒๗_0015 27-12-61 ประชุม205_๑๘๑๒๒๗_0025 27-12-61 ประชุม205_๑๘๑๒๒๗_0030 27-12-61 ประชุม205_๑๘๑๒๒๗_0039 27-12-61 ประชุม205_๑๘๑๒๒๗_0045 27-12-61 ประชุม205_๑๘๑๒๒๗_0058 27-12-61 ประชุม205_๑๘๑๒๒๗_0065 27-12-61 ประชุม205_๑๘๑๒๒๗_0086

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต / กองวิเทศสัมพันธ์ นายศิโรดม วชิรวราภรณ์