มจร หารือกับ วิทยาลัยพุทธศาสนา ดองกุก ชอนบอบ จากเกาหลีใต้

วันที่ 27 ธ.ค. 61 เวลา 17.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมเจ้าหน้าที่ มจร ประชุมหารืองานของวิทยาลัยพุทธศาสนา ดองกุก ชอนบอบ เกาหลีใต้ สถาบันสมทบ มจร ในโอกาสนี้  ได้มอบของที่ระลึก วันเกิดของ ดร.เหอ หัวหน้าวิทยาลัยพุทธศาสนา พร้อมอวยพร และได้บริจาคเงินอุปถัมภ์สถาบันสมทบไปพร้อมด้วย ณ ณ ห้อง 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

611227 รอง กต ประชุมหารืองานของวิทยาลัยพุทธศาสนา ดองกุก เกาหลีใต้ 1 611227 รอง กต ประชุมหารืองานของวิทยาลัยพุทธศาสนา ดองกุก เกาหลีใต้ 2 611227 รอง กต ประชุมหารืองานของวิทยาลัยพุทธศาสนา ดองกุก เกาหลีใต้ 3

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต