อธิการบดี ร่วมงานอายุวัฒนมงคล รอง ฯ กต. มจร ณ วัดอรุณ

วันที่ 8 ม.ค. 61 เวลา 09.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  ทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 55 ปี มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ โดยมีพระเทพเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณฯ เป็นประธานการเจริญพุทธมนต์ โดยมี พระราชปริยัติกวี ,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานการทักษิณานุปทาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ มจร และคณะศิษยานุศิษย์ มากมายร่วมมุทิตาสักการะ ณ คณะ 1 วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 1 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 2 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 3 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 4 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 5 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 6 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 7 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 8 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 9 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 10 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 11 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 12 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 13 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 14 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 15 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 16 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 17 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 18 620108 มุทิตาวันอายุมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รอง กต 19

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์