กรมการศาสนา ร่วม มจร ต้อนรับ ประมุขสงฆ์ รัฐมนตรีว่าการ จาก 12 ประเทศ สวดมนต์ข้ามปี

วันที่ 28 ธ.ค. 2561  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร ร่วมกับ คณะผู้แทนกรมการศาสนา ต้อนรับคณะ ประมุขสงฆ์  รัฐมนตรีว่าการ และผู้บริหารระดับสูง จาก 12 ประเทศ เพื่อร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี 2562 ที่ท้องสนามหลวง กทม.

S__202768390 S__202792966

S__202743815

S__27639811 9082 9115 S__19415277 S__19415285 S__27639811 S__27664390 S__27664391 S__27664393

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์