รัฐบาล หารือ มจร เตรียมรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากศรีลังกา

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากศรีลังกา ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งได้กำหนดการพิธีการรับและปลูกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา 2562 โดยกำหนดปลูก ณ วัดวชิรธรรมาราม จ.อยุธยา

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมประชุมด้วย

620109 รอง กต นายสุวพันธ์ ประชุมคณะกรรมการรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำเนียบรัฐบาล 1 620109 รอง กต นายสุวพันธ์ ประชุมคณะกรรมการรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำเนียบรัฐบาล 2 620109 รอง กต นายสุวพันธ์ ประชุมคณะกรรมการรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำเนียบรัฐบาล 3 620109 รอง กต นายสุวพันธ์ ประชุมคณะกรรมการรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำเนียบรัฐบาล 4 620109 รอง กต นายสุวพันธ์ ประชุมคณะกรรมการรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำเนียบรัฐบาล 5 620109 รอง กต นายสุวพันธ์ ประชุมคณะกรรมการรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำเนียบรัฐบาล 6 620109 รอง กต นายสุวพันธ์ ประชุมคณะกรรมการรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำเนียบรัฐบาล 7 620109 รอง กต นายสุวพันธ์ ประชุมคณะกรรมการรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำเนียบรัฐบาล 8 620109 รอง กต นายสุวพันธ์ ประชุมคณะกรรมการรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำเนียบรัฐบาล 9 620109 รอง กต นายสุวพันธ์ ประชุมคณะกรรมการรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำเนียบรัฐบาล 10 620109 รอง กต นายสุวพันธ์ ประชุมคณะกรรมการรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำเนียบรัฐบาล 11

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร