เชื่อมสัมพันธ์เถรวาท-มหายาน มจร หารือกับพุทธสมาคมจีน ณ ประเทศจีน

วันที่ 14 มกราคม 2562 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตประชุมร่วมกับ พระธรรมาจารย์ใหญ่ ดร. หยั่น เจี๋ย รักษาการประธานพุทธสมาคมจีน พร้อมด้วยเลขานุการ และคณะ ณ สำนักงานพุทธสมาคมจีน กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

620114 รอง กต ประชุมร่วมกับรักษาการประธานพุทธสมาคมจีน ปักกิ่ง 1 620114 รอง กต ประชุมร่วมกับรักษาการประธานพุทธสมาคมจีน ปักกิ่ง 2 620114 รอง กต ประชุมร่วมกับรักษาการประธานพุทธสมาคมจีน ปักกิ่ง 4 620114 รอง กต ประชุมร่วมกับรักษาการประธานพุทธสมาคมจีน ปักกิ่ง 5 620114 รอง กต ประชุมร่วมกับรักษาการประธานพุทธสมาคมจีน ปักกิ่ง 6 620114 รอง กต ประชุมร่วมกับรักษาการประธานพุทธสมาคมจีน ปักกิ่ง 7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต