มจร ร่วมมหายานเปิดนิทรรศการศิลปะลายพู่กันหลวงปู่ติช นัท ฮันห์

วันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 15.30-16.30 น.พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ในการนี้มีผู้บริหาร กองวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่ มจร และพุทธศาสนิกชนนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

620127 รอง กต ประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 1 620127 รอง กต ประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 2 620127 รอง กต ประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 4 620127 รอง กต ประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 5 620127 รอง กต ประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 6

620127 รอง กต ประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 16 620127 รอง กต ประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 7 620127 รอง กต ประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 8 620127 รอง กต ประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 9 620127 รอง กต ประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 10 620127 รอง กต ประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 11 620127 รอง กต ประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 12 620127 รอง กต ประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 13 620127 รอง กต ประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 14

620127 รอง กต ประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะลายพู่กันและหนังสือหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 15

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายสรวรรษ ปรักกโมดม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *