1. ชื่อโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒

590227 โครงการอบรมพระธรรมทูตฯ รุ่นที่ 22 26 กพ 59