รับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 23 ปี 60

รับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปี 60

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23 ประจำปี 2560 เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

– รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 24  กุมภาพันธ์ 2560 ถึงเวลา 12.00 น.

– รับจำนวนผู้เข้าอบรมเพียง 89 รูป เท่านั้น

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24 กุมภาพันธ์ 2560

– สอบข้อเขียน  25 กุมภาพันธ์ 2560

– สอบสัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560

– ประกาศผลสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2560

– รายงานตัว/ ลงทะเบียน 28 กุมภาพันธ์ 2560

– ปฐมนิเทศ 1 มีนาคม 2560

– เริ่มอบรม 1 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2560 ( 3 เดือน )

– ปัจฉิมนิเทศ ปิดโครงการ 28 พฤษภาคม 2560

registerODC23-60_0

– สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ โทร 02 623 5368 กองวิเทศสัมพันธ์ มจร อยุธยา 035 248 065 / line ID pm.nong

ดูรายละเอียด/โหลดใบสมัครได้ที่ www.odc.mcu.ac.th

ดาวน์โหลด ใบสมัครพระธรรมทูต ที่นี่

ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้สมัครพระธรรมทูต ที่นี่

ดาวน์โหลด ปฏิทินดำเนินงาน ที่นี่

ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสืออนุญาตจากเจ้าอาวาสเพื่อเข้าอบรม

ดาวน์โหลด ระเบียบพระธรรมทูต

.

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต