ดาวน์โหลด

ข้อมูลดาวน์โหลด

ลำดับ No. รายการ ขนาด File Size วันสร้างไฟล์ ที่มา /ผู้อัพโหลด หมายเหตุ
1 ตำแหน่งบุคลากร มจร ภาษาอังกฤษ 8.94MB 610828  พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.
2
3
4
5

.

ข้อมูล : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต