ข้อมูลพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

รายงานข้อมูลพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

รุ่นที่ 1 (2538) –  รุ่นที่ 28 (2565)

(ยังไม่รวมพระธรรมทูตต้นแบบและพระธรรมทูตสมทบ)

คลิ๊กเพื่อดูรายงาน

รวบรวมข้อมูล : อุดร  เขียวอ่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *