ข้อมูลพระธรรมทูตต่างประเทศ

ข้อมูลพระธรรมทูตต่างประเทศ

ลำดับ No. รายการ วันสร้างไฟล์/วันสร้างลิ้งค์ ที่มา /ผู้อัพโหลด
1 ทำเนียบวัดไทยในสหรัฐอเมริกา 25620210 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา/
2
3
4
5
6
7
8
9
10

..

ข้อมูล : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *