ผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พบเยี่ยมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ ลิยง ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันพุธที่ ๑ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๓.๔๐ น. (เวลาไทย) พระมหานงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙ ดร. ผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร /ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เดินทางไปพบเยี่ยมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ ลิยง ประเทศฝรั่งเศส โดยมี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานกรรมการอำนวยการก่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นประธานการเดินทาง มีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมชาวพุทธในฝรั่งเศสถวายการต้อนรับ ในการนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศและสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วย เขียนข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมเตรียมสัมมนาพระธรรมทูต ๔ ทวีป ณ มจร มธ.

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๓.๑๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ /รก.ผอ. วิทยาลัยพระธรรมทูต/ ผจล.วัดอรุณ ฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมเตรียมสัมมนาพระธรรมทูต ๔ ทวีป ณ ห้อง ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ

» Read more

ผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พบและหารือกับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม

สถานทูต

ผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พบและหารือกับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) พระมหานงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙ ดร. ผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร /ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เดินทางไปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉันภัตตาหารเพล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม โดยมี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานกรรมการอำนวยการก่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะสงฆ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประกอบด้วย พระครูปลัดชัชวาล เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา ประเทศฝรั่งเศส พระครูวินัยธรสมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดธรรมปทีป ประเทศเบลเยี่ยม พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ วัดไทยสิริราชคฤห์ ประเทศอินเดีย โดยมีท่านนพดล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซล พร้อมคณะถวายการต้อนรับ ในการนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศ ท่านทูตให้การช่วยเหลือดีมากและได้ทำงานร่วมกับพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศที่วัดธรรมปทีปด้วยดีตลอดมา เขียนข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more

รับสมัครพระธรรมทูตไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศมาเลเซีย

เนื่องจากคณะสงฆ์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย และวิชาธรรมศึกษาของเยาวชนเชื้อสายไทย ซึ่งแต่ละปีจะขาดพระที่มาปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสอนภาษาไทย และวิชาธรรมศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ สามารถสอนธรรมศึกษาระดับตรี โท เอก และภาษาไทยระดับ ป.1 – ป.4 ได้ (มีหลักสูตรให้) ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วัดถวายคืนเมื่อมาถึง ในแต่ละวัดที่ไปปฏิบัติศาสนกิจ จะมีนิตยภัตถวาย และค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม ต้องสามารถปฏิบัติศาสนกิจตั้งแต่ กรกฎาคม – กุมภาพันธ์ 2559 ได้ พร้อมกันที่ วัดมหัตตมังคลาราม (หาดใหญ่ใน) อำเภอหาดใหญ่ เดินทางเข้ามาเลเซีย (นัดเวลาอีกครั้ง) ใน รูปที่ขอหนังสือนิมนต์ในการทำหนังสือเดินทางโปรดส่ง ชื่อ – ฉายา – นามสกุล – อายุ – พรรษา – วิทยาฐานะ – สังกัดวัด – ตำบล – อำเภอ – จังหวัด ติดต่อสมัครได้ที่ Oversea Dhammadhuta College Mahachulalongkornrajavidyalaya University […]

» Read more
1 254 255 256 257 258