การฝึกอบรมภาวนาชาวสก๊อตแลนด์ โดยพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 21 วิทยาลัยพระธรรมทูต

ประมวลภาพการฝึกอบรมภาวนาชาวสก๊อตแลนด์ โดยพระอธิการ ปรียงค์ เมธิโน, ดร. พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 21 วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ณ โรงแรม Copthorn เมือง Aberdeen, Scotland วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 2558 เวลา 10.00 – 17.00 น. จัดโดย Ven. Ajarn Sujan, Varapunya Meditation Center, Aberdeen, Scotland….. จากการประเมินแบบสอบถามจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ท่านพระอาจารย์สุชน วรปญฺญา สรุปประเมินว่าประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ภาพ/ข่าว : พระมหาสมาน ชาตวิริโย อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูต

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผอ. วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ผจล.วัดอรุณ ฯ ประชุมงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูต ณ ห้องที่ปรึกษาอธิการบดี อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ข่าว/ภาพ : วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร หารือเรื่องงานพัฒนาบุคลากร กต. กับประธานสำนักฝากู่ซาน ที่ สนง. กทม.

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 58 เวลา 11.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผอ. วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ผจล.วัดอรุณ ฯ หารือเรื่องงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายกิจการต่างประเทศ กับประธานสำนักฝากู่ซาน ธรรมเภรีบรรพต Dharma Drum Mountain ที่ ห้องประชุม สำนักงานฝากู่ซาน กทม. ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more

ผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เปิดโครงการอบรมและปฏิบัติธรรมนักเรียน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๐ น. พระมหานงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙ ดร. ผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร /ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการอบรมและปฏิบัติธรรมนักเรียน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ ก.ค. ๕๘ ณ วัดป่าธรรมทัสสี ในการนี้ ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนการทำงานเผยแผ่พุทธศาสนา และสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วย ณ บ้านนาลาว ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ . . เขียนข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more
1 256 257 258 259 260 262