รับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

ด่วน … รับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๘ สมัครได้ที่ กองวิเทสสัมพันธ์ มจร

» Read more
1 267 268 269