มจร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสุวรรณ เสริมจันทร์

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เดินทางมาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสุวรรณ เสริมจันทร์ บิดาผู้บังเกิดเกล้าของ ดร.พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต ณ บ้านถนนน้อย ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ที่เดินทางมาและร่วมบำเพ็ญบุญพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสุวรรณ เสริมจันทร์ ประกอบด้วย ดร.พระมหาประยูร โชติวโร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระครูใบฎีกา ดร.แสงเฮือง นรินฺโท รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมหาวิเชียร สุธีโร ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต คือ ดร.พระมหาทองเก็บ ญาณพโล […]

» Read more

ลูกศิษย์ชาวไทใหญ่ถวายสักการะ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร

ลูกศิษย์ชาวไทใหญ่ถวายสักการะ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รับการถวายสักการะ จากกลุ่มพระสงฆ์ลูกศิษย์ ชาวไทใหญ่ นำโดย พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ปรารภอภิลักขิตสมัยมงคลดีถีปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเจ้าคณะภาค ๙ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ อาจารย์ได้น้อมนำธรรมคำสอนของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เรื่อง “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง” มาปรารภให้ลูกศิษย์สดับรับฟัง เพื่อเป็นพลังในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมกับอธิษฐานจิตอำนวยพรให้ลูกศิษย์ทุกท่าน ประสพสุขสวัสดีเจริญรุ่งเรืองด้วยจตุรพิธพรชัยมงคลในพระธรรมวินัยสืบไป ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more

รองฯ กต. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วพท. กวส. ถวายสักการะพระโสภณวชิราภรณ์

วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๙ น. พระเดชพระคุณพระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้โอกาส พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าถวายสักการะ ในมงคลดิถีอภิลักขิตสมัย เถลิงศก ๒๕๖๖ และในอภิลักขิตสมัยอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณ ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ที่เข้าถวายสักการะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ ประกอบด้วย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมหาประยูร โชติวโร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาวิเชียร สุธีโร ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระพระธรรมทูต พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน นักวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์วิทยาลัยพระพระธรรมทูตทั้ง ๒ รูป คือ มหาทองเก็บ […]

» Read more

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันพุธที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานสงฆ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต อาคารเรียนรวมชั้น ๓ มจร พระนครศรีอยุธยา หลังจากที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสร็จแล้ว พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ และเตรียมดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต ในปีการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๖๖ สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติให้วิทยาลัยพระธรรมทูตจัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น ๒๙/๒๕๖๖ และ จากการที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต และมีมติเห็นชอบให้ให้วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต […]

» Read more
1 2 3 4 5 258