ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมความร่วมมือกับ เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธนานาชาติ อินเดีย

On 26 August 2022, at 9.30 a.m. Phra Sophonvachirabhorn, Dr., Agga Maha Pundita, Acting Vice-Rector for Foreign Affairs, Phrakhrupalad Sang Hurng Narindo, Dr., Acting Assistant to the Rector for Foreign Affairs, and Phramaha Kosol Dhirapanyo, Director of International Relations Division, MCU, held the cooperation meeting with the Secretary of International Buddhist Confederation (IBC), New Delhi, India, by the coordination of […]

» Read more

MCU warmly welcomed MHESI

On 24 August 2022, 01.00 p.m. – 04.00 p.m., Dr. Phra Sophonvachirabhorn, Acting Rector for Foreign Affairs, on behalf of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, warmly welcomed Dr. Patcharinruja Chantaronanon, Dr. Patcharinruja Juntaronanont, advisor to the Prime Minister, Ministry of Higher Education of Thailand and members who came to visit the university. Their visit aims to hear the experiences and problems of international […]

» Read more

มจร ประชุมความร่วมมือกับวัดไท่ฝอซื่อ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารกองวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยพระธรรมทูต เยี่ยมชมและประชุมเตรียมความร่วมมือกับวัดไท่ฝอซื่อ มูลนิธิการกุศลจงไทซันแห่งประเทศไทย ณ ไท่ฝอซื่อ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร                                                ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มอบของที่ระลึกขอบคุณกรมการศาสนา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ มอบหนังสือ ของที่ระลึกขอคุณกรมการศาสนา ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการฯ และได้เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้พระผู้เข้ารับการอบรม โดยมี นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นผู้รับมอบ ในการนี้ โครงการฯได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘ ณ ห้องรับรองอธิบดีกรมการศาสนา ชั้น ๒ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร              ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

» Read more
1 2 3 4 5 6 254