ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประจำสัปดาห์

วันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ โดยมี พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้อง 208 มจร วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร          News: Dhammaduta College Reporter:  MR. LIKIT BOONLAKON English News: Phramaha Pharadon Bhurissaro Picture:  MR. LIKIT BOONLAKON

» Read more

วิทยาลัยพระธรรมทูต จัดประชุมรับคำปรึกษา เรื่อง “การสร้างหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต”

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานประชุมรับคำปรึกษา เรื่อง การสร้างหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต โดยมี นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการสร้างหลักสูตรระดับ ป.โท – ป.เอก ของวิทยาลัยพระธรรมทูต โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมรับคำปรึกษา และอำนวยความสะดวก ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร                                         

» Read more

MCU holding a holy chanting ceremony on the Auspicious Occasion of the 90th Birthday Anniversary of H.M. Queen Sirikit, the Queen Mother

On Thursday, 11 August 2022, at 09.00 a.m., Dr.Phra Sophonvachirabhorn, Agga Maha Pundita, Acting Vice-Rector for Foreign Affairs, Acting on behalf of Rector of MCU, presided over a holy chanting ceremony on the Auspicious Occasion of the 90th  Birthday Anniversary of H.M. Queen Sirikit, the Queen Mother on 12 August 2022 at Vipassanadhura building, 2nd floor, MCU, Ayutthaya.                  News: Dhammaduta […]

» Read more

ODB, MCU making merit to pay tribute to Somdet Phra Buddhachan (Kiaw Upasena Mahathera)

On Thursday, 11 August 2022, at 10.30 a.m.: Overseas Dhammaduta Bhikkhus Program (ODB) presided by Most Ven. Prof. Dr. Phradhamvajrabundit, Rector of MCU, along with Phra Sophonvachirabhorn, Dr., (Sawai Chotiko), Agga Maha Pundita, Acting Vice-Rector for Foreign Affairs, administers, lecturers, and staff of International Relations Division Dhammaduta College, hosted a merit-making ceremony and offering food for administers, lecturers, staff and […]

» Read more
1 3 4 5 6 7 254